Mutatószámok

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet rendelkezései a képzőszervek számára az alábbi mutatószámok negyedévenkénti közzétételét írják elő:

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit;

Képzési Költség (KK): a képző szerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet;

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;

Az alábbi táblázatokban megtalálhatóak a képzőszervünk tevékenységére jellemző, jogszabályban előírt mutatószámok aktuális értékei:

Időszak Kategória ÁKÓ* VSM**
Elmélet Gyakorlat
2021.
I. n. év
AM
A1, A2, A 85,71 %
B 143,04 % 76,13 % 54,48 %

 

* A sikeres vizsga (vizsgák) letételéhez szükséges gyakorlati óraszám a kötelezően előírt óraszámhoz viszonyítva (%) [NFM által közzétett adat

** A sikeres vizsga (vizsgák) száma a vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek számához viszonyítva (%) [NFM által közzétett adat]

Időszak Kategória KK*
2021.
I. n. év
AM 66 800 Ft
A1 113 300 Ft
A1 (B) 65 000 Ft
A2 113 300 Ft
A 162 000 Ft
B 269 500 Ft
BE 148 200 Ft

 

*A képzést az adott negyedévben sikeresen befejező tanulók által az adott kategória megszerzésének érdekében a képzőszervnek kifizetett díjak átlagos összege (a képzést az adott negyedévben befejező tanulók hiányában a díjak árjegyzék szerinti összege) az elméleti és gyakorlati vizsgadíjakkal kiegészítve [képzőszerv által számított/megadott adat]