B+B96 kategóriás jogosítvány - Webjogsi.hu

B+B96 kategóriás jogosítvány

Milyen járműveket vezethetek vele?

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen járműből és nehéz pótkocsiból (megengedett legnagyobb össztömege több mint 750 kg) álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
  • Legalább alapfokú iskolai végzettség
  • Betöltött legalább 16 év 6 hónapos életkor

Online vizsgafelkészítő B+B96 kategória
B+B96
Kategóriás Jogosítvány
Elmélet:
49 000 Ft

Elméleti vizsga:
31 500 Ft

Gyakorlat:
510 000 Ft-tól
Gyakorlati vizsga:
33 700 Ft

Összesen:
624 200 Ft*-tól

Mikor vizsgázhatok legkorábban?

  • Elméleti vizsgát betöltött 16 év 9 hónapos életkor után tehetsz.
  • Rutin vizsgát betöltött 17. életév után tehetsz.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 49 000 Ft (póthozzáférés: 8 000 Ft)

Gyakorlati vezetés díja: 15 000 Ft/órától az oktatás helyétől, illetve oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet)*: 10 500 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet)*: 10 500 Ft
Rutin (gyakorlat): 9 700 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 24 000 Ft
Összesen: 65 200 Ft

+ 18 000 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Az elsősegélynyújtási ismertek megszerzésének (vagy az az alóli mentesülésnek) az igazolására abban az esetben van szükséged, ha első alkalommal állítanak ki a részedre vezetői engedélyt. Ha korábban már szereztél jogosítványt más járműkategória vezetésére, akkor ilyen kötelezettséged nincs. Elsősegélynyújtási vizsgát a Magyar Vöröskeresztnél tehetsz, vagy – ha a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerinti megfelelő iskolai végzettséged van – ők adnak igazolást a mentességről. A sikeres vizsgáról vagy a mentességről a Magyar Vöröskereszt alapesetben elektronikus úton értesíti a közlekedési nyilvántartó szervet.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésedre bocsátjuk.

Ha most jelentkezel, ingyenesen megkapod az Elsősegély – Életmentés című e-learning tananyagunkat, amely a kötelező közúti elsősegélynyújtó vizsgára való felkészülést segíti.

A B+B96 képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek**
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**
Hatósági elméleti vizsga: 105 perc

Az online elméleti tananyag elvégzését követően, ingyenes hozzáférést biztosítunk az vizsgafelkészítő tesztalkalmazáshoz.

Gyakorlat

Alapoktatás 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Rutin vizsgára felkészülő vezetés: 4 óra
Kötelező minimális menettávolság: 580 km
Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra 30 perc
Összesen: 34 óra 30 perc

* A fenti árak akkor érvényesek ha:

  • az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésedre álló időkeret.
  • az elméleti vizsgád elsőre sikerül.
  • a gyakorlati képzésed során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudásod és levezetett kilométereid elegendőek a vizsgára bocsátáshoz.
  • a gyakorlati vizsgád elsőre sikerül.

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Jelentkezni személyesen tudsz budapesti ügyfélszolgálatunkon.